header1.jpg
 
 
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast

Algemene Ledenvergadering

20-12-2018  | De algemene ledenvergadering wordt gehouden op 7 juni 2019.
Deze algemene ledenvergadering begint om 19:00 uur!

Aangepaste agenda
 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen 22 juni 2018 -> kans om vragen te stellen, worden niet apart behandeld
 3. Jaarverslagen -> korte toelichting en kans om vragen te stellen over de verslagen (zie de speciale ALV-nieuwsbrief):
  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • Technische Commissie
  • Clubhuis Commissie
  • Onderhoudscommissie
 4. Verslag Kascommissie (Ramon, Sjoukje en Gerard) –decharge wordt verleend indien akkoord
 5. Bespreking en Vaststelling begroting 2019-2020
 6. Stemming nieuwe voorzitter en penningmeester per seizoen 2019-2020
  • Overdracht van penningmeester naar nieuwe penningmeester
  • Toelichting van overige wisselingen binnen het Bestuur van GZG
  • Overdracht van de vergadering aan de nieuwe voorzitter
 7. Bestuursbeleid:
  • Statutenwijziging GZG Hardenberg -> handtekeningen worden verzameld buiten de ALV om
  • Leden werven -> voorstel door voorzitter voor het opstellen van een Marketing en Communicatie Commissie
  • Trainers/coaches -> wat is mogelijk volgend seizoen
  • Inzet nodig van meer vrijwilligers
 8. WVTTK en datum volgende ALV
 9. Rondvraag
 10. Sluiting